Premiérová výstava patří Prostoru, barvě a světlu Františka Dvořáka

Výstava Františka Dvořáka / PROSTOR BARVA SVĚTLO

Součástí programu slavnostního otevření synagogy a rabínského domu v Žatci 19. března 2024 byla
vernisáž první výstavy v rekonstruovaných prostorách rabínského domu.

Malíř František Dvořák se narodil roku 1925 v Rovečné na Moravě, v letech 1945–1949 studoval
kreslení a deskriptivní geometrii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy u Cyrila Boudy, Martina
Salcmana a Karla Lidického. Těsně před ukončením studia byl po ideologických prověrkách ze školy
vyloučen.Na přímluvu profesora Salcmana přijal Františka Dvořáka profesor Vlastimil Rada do ateliéru AVU, kde
studoval do roku 1953.

V roce 1954 byl František Dvořák přijat do spolku Umělecká beseda. Roku 1959 založil skupinu
Experiment spolu s Pravoslavem Kutrou, Miloslavem Jemelkou a Jaroslavem Uiberlayem. Po své první
výstavě roku 1960 byla ale skupina zrušena.

Na konci 60. letech postavil František Dvořák v Praze rodinný dům dle návrhu Jana Kaplického a
následně roku 1969 přenechal svůj ateliér na Žižkově Běle Kolářové. V následujících letech se pak živil
především restaurováním fresek, spolu s Jiřím Načeradským kupříkladu restauroval fresky i interiéru
zámku v Litomyšli.

František Dvořák patřil do skupiny výtvarníků, která iniciovala vznik nové Umělecké besedy (Jiří Kolář,
Jan Kotík, František Dvořák, Jaroslav Uiberlay, Karel Malich, Richard Fremund).
Roku 1991 byl František Dvořák rehabilitován a získal akademický titul na Pedagogické fakultě UK.
Zemřel v Praze 5. března 2002.Na výstavě v žateckém rabínském domě budou vystaveny práce, které vznikly po roce 1968. František
Dvořák v té době již zcela opustil realistickou malbu a při tvorbě pracoval především s neomezenými
vlastnostmi barev a schopností světla spolu s nimi utvářet prostor a atmosféru.
Výstavu připravila rodina Františka Dvořáka, především jeho syn František, který pronesl na vernisáži
úvodní slovo.

https://frantisekdvorak.art/