Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Image

KULTURNÍ PROSTOR A MUZEUM

V ROCE 2013 KOUPIL DANIEL ČERNÝ DRUHOU NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU STAVBU V ČESKÉ REPUBLICE.

ŽATECKÁ SYNAGOGA NEBYLA V DOBRÉ KONDICI A BYLO JASNÉ, ŽE BEZ ROZSÁHLÉ RENOVACE NEBUDE MOŽNÉ DÁT BUDOVĚ PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT.

ALE I V PROVIZORNÍM ZÁZEMÍ TO V UPLYNULÝCH LETECH V SYNAGOZE ŽILO MNOHA KULTURNÍMI A SPOLEČENSKÝMI AKCEMI.

ROK 2019 JE PŘELOMOVÝ. DÍKY DOTAČNÍ PODPOŘE Z PROGRAMU IROP ZAČÍNÁ ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE BUDOVY SYNAGOGY A PŘILEHLÉHO RABINÁTU.

STAŇTE SE PŘÁTELI SYNAGOGY A SLEDUJTE, JAK V CENTRU ŽATCE VZNIKÁ NOVÉ KULTURNÍ CENTRUM A EXPOZICE PŘIPOMÍNAJÍCÍ MÍSTNÍ DĚJINY.

NOVINKY„Tak jasně, že koupit synagogu v centru Žatce nebyl nejrozumnější nápad v mém životě. Jenže ten dům toho v posledních desetiletích zažil fakt hodně, ať už za nacistů, v minulém režimu nebo za předchozích majitelů, kteří budovu dostatečně neopravili. Bylo na čase to prokletí prolomit. Teď je to na mně, mých spolupracovnících a vlastně taky na vás. Budu rád za každou podporu synagogy a neskrývám, že nejvíc by teď pomohly finance. Sice většinu z padesátimilionových nákladů na rekonstrukci uhradí stát a Evropská unie, ale spoluúčast znamená zaplatit dalších osm milionů korun. Díky za případnou podporu a těším se na setkání nejpozději při otevření v roce 2022. Věřím, že se tam potká hodně lidí, kterým nejsou lhostejné obnova památek ani rozvoj severozápadních Čech.“

DAN ČERNÝ

Obnovu synagogy můžete podpořit finančně převodem na účet 3534020309/0800. Děkujeme.

REKONSTRUKCE SYNAGOGY A RABÍNSKÉHO DOMU V ŽATCI - MUZEUM A KULTURNÍ PROSTOR SYNAGOGA ŽATEC

Reg. číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004638

Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je rekonstrukce budov synagogy a rabínského domu v Žatci, které jsou nemovitými kulturními památkami evidovanými v ÚSKP pod rejstříkovými čísly 47724/5-4953 a 42537/5-1653 a nachází se na území Městské památkové rezervace Žatec (dále MPR). Všechny historické objekty v MPR se nacházející jsou zařazené na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (č. rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město chmele).

Cíle projektu:
Udržení mimořádné univerzální hodnoty historického dědictví Města Žatec pro současnost i budoucí generace.

Udržení autenticity statku Žatec - město chmele, zaznamenaného na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761).

Udržení funkčního využití historických budov synagogy a rabínského domu v Žatci, které jsou nemovitými kulturními památkami evidovanými v Ústředním seznamu kulturních památek (dále ÚSKP) pod rejstříkovými čísly 47724/5-4953 a 42537/5-1653.

Podívejte se na fotky z minulosti i současnosti Synagogy Žatec


KONTAKT

e.: info@synagoga-zatec.cz

Ing. Daniel Černý
t.: +420 732 406 166

Mgr. Tereza Dvořáková
t.: + 420 724 883 124

BcA. Miroslav Koranda
t.: +420 739 320 640

Mgr. Andrea Löblová

Spolek přátel žatecké synagogy, z.s.
Dlouhá 200, 438 01 Žatec
IČO: 02046270

NAPIŠTE NÁM