TZ: Synagoga a rabínský dům v Žatci otevírají dveře veřejnosti

Po dlouhých desetiletích, kdy synagoga ani rabínský dům v Žatci nesloužily svému účelu, budou obě památky, které prošly od roku 2020 kompletní rekonstrukcí, navráceny kulturnímu a společenskému životu.

Synagoga v Žatci, prohlašovaná za druhou největší stavbu svého druhu u nás a sousední rabínský dům jsou od roku 2012 v majetku soukromého vlastníka, pana Daniela Černého z Chomutova. Havarijní stav domu neumožňoval jeho zpřístupnění, avšak synagoga byla po základních opravách od počátku příležitostně otevírána veřejnosti a byly zde pořádány především výstavy a koncerty.

Dlouholetá snaha majitele o záchranu obou památek se nyní stala skutečností. Prvním krokem vedoucím k tomuto cíli bylo přitom získání dotačních prostředků z programu IROP, které společně s finanční spoluúčastí vlastníka vedly k celkové rekonstrukci synagogy i rabínského domu. Celkový rozpočet projektu obnovy činil téměř 56 milionů korun, přičemž získaná dotace dosahovala 85 % z této částky.
Oba objekty budou využívány jako kulturní prostor a muzeum. V nové stálé expozici naleznou návštěvníci informace týkající se především historie Židů v Žatci. Prostory synagogy i rabínského domu budou sloužit pro pořádání výstav, koncertů, divadelních představení, přednášek a podobně.

Rekonstrukce památek získala v minulém roce významné ocenění. Daniel Černý se stal pro rok 2023 vítězem soutěže Patrimonium pro futuro vyhlašované Národním památkovým ústavem, a to v kategorii záchrana památky.

Synagoga bude slavnostně otevřena na den přesně 152 let od svého slavnostního vysvěcení
V úterý 19. března 2024 od 16 hodin je široká veřejnost zvána k slavnostnímu otevření obnovené žatecké synagogy a sousedního rabínského domu. Událost je naplánovaná na den 152. výročí slavnostního vysvěcení synagogy roku 1872.

V rámci programu slavnostního otevření vystoupí dva žatecké sbory pod vedením Alžběty Urbancové, Žatecký příležitostní sbor a dětský sbor Camerata ze žatecké základní umělecké školy.
Návštěvníci budou mít po úvodních proslovech a hudebním programu možnost prohlédnout si
zrekonstruované prostory synagogy i rabínského domu a porovnat současný stav s původním stavem
zachyceným na vystavených fotografiích.

Poprvé bude rovněž zpřístupněna stálá expozice věnovaná historii žateckých Židů, na kterou však
doporučujeme vyhradit si více času při jiné příležitosti. Vzhledem k očekávané návštěvnosti
slavnostního otevření bude kapacita těchto prostor omezená.

Součástí úterního programu bude rovněž vernisáž první výstavy v prostorách rabínského domu. Těšit
se můžeme na tvorbu malíře Františka Dvořáka.

Výstava Františka Dvořáka / PROSTOR BARVA SVĚTLO

Součástí programu slavnostního otevření synagogy a rabínského domu v Žatci 19. března 2024 bude
vernisáž první výstavy, která se v rekonstruovaných prostorách rabínského domu uskuteční.
Malíř František Dvořák se narodil roku 1925 v Rovečné na Moravě, v letech 1945–1949 studoval
kreslení a deskriptivní geometrii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy u Cyrila Boudy, Martina
Salcmana a Karla Lidického. Těsně před ukončením studia byl po ideologických prověrkách ze školy
vyloučen.

Na přímluvu profesora Salcmana přijal Františka Dvořáka profesor Vlastimil Rada do ateliéru AVU, kde
studoval do roku 1953.

V roce 1954 byl František Dvořák přijat do spolku Umělecká beseda. Roku 1959 založil skupinu
Experiment spolu s Pravoslavem Kutrou, Miloslavem Jemelkou a Jaroslavem Uiberlayem. Po své první
výstavě roku 1960 byla ale skupina zrušena.

Na konci 60. letech postavil František Dvořák v Praze rodinný dům dle návrhu Jana Kaplického a
následně roku 1969 přenechal svůj ateliér na Žižkově Běle Kolářové. V následujících letech se pak živil
především restaurováním fresek, spolu s Jiřím Načeradským kupříkladu restauroval fresky i interiéru
zámku v Litomyšli.

František Dvořák patřil do skupiny výtvarníků, která iniciovala vznik nové Umělecké besedy (Jiří Kolář,
Jan Kotík, František Dvořák, Jaroslav Uiberlay, Karel Malich, Richard Fremund).
Roku 1991 byl František Dvořák rehabilitován a získal akademický titul na Pedagogické fakultě UK.
Zemřel v Praze 5. března 2002.

Na výstavě v žateckém rabínském domě budou vystaveny práce, které vznikly po roce 1968. František
Dvořák v té době již zcela opustil realistickou malbu a při tvorbě pracoval především s neomezenými
vlastnostmi barev a schopností světla spolu s nimi utvářet prostor a atmosféru.
Výstavu připravila rodina Františka Dvořáka, především jeho syn František, který pronese na vernisáži
úvodní slovo.
https://frantisekdvorak.art/

Páteční slavnostní otevření synagogy s dobročinnou aukcí výtvarných děl
Navštívit slavnostní zahájení provozu synagogy a rabínského domu v Žatci bude ve stejném týdnu možné ještě v pátek 22. března od 17 hodin.

Pro ty zájemce, kteří se nemohou zúčastnit otevření synagogy a rabínského domu v Žatci v úterý, slavnostně otevíráme dveře synagogy a rabínského domu také v pátek odpoledne. K slavnostnímu otevření a prohlídce památek zveme návštěvníky od 17 hodin.

Od 18 hodin proběhne v synagoze dobročinná aukce výtvarných děl. Výnos z ní je určen na podporu provozu synagogy a rabínského domu, která ve svém součtu představuje velkou a dlouhodobou finanční zátěž pro majitele.

Svá díla do aukce nezištně věnovalo několik desítek umělců, za což jim patří velké poděkování. Návštěvníci budou mít možnost získat díla profesionálních umělců, regionálních tvůrců a přátel Daniela Černého a v neposlední řadě také práce žáků žatecké základní umělecké školy.
Moderátorem pátečního odpoledne v synagoze bude herec Šimon Bilina známý nejen z televizních seriálů.